Szanowni Państwo,

5 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych zwane w skrócie RODO.

W kontekście wymogów RODO informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest restauracja „PIZZA” Jacek Powałka, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności i Informacji Gospodarczej RP, z siedzibą w Lubartowie, ul. Słowackiego 33b. Przetwarzane dane osobowe obejmują:  adres i numer telefonu.

Podstawy przetwarzania danych: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, kontaktu z klientem przez Administratora oraz podmioty zaufane administratora (kierowca), realizacji uzasadnionego interesu administratora danych.

Wyrażenie zgody na przetwarzane danych jest dobrowolne i nie ma obowiązku podania danych, jednak niepodanie danych skutkować może brakiem możliwości realizacji umowy przez Administratora.

Bez uprzedniej zgody Administrator nie przekazuje danych osobowych żadnym podmiotom trzecim. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani innych podobnych metod zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.  W szczególności dane będą przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji pomiędzy Administratorem a Osobą przekazującą dane osobowe.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy (dostawy zamówienia).

Osoba która przekazuje dane ma prawo do żądania od Administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych. Osoba która przekazuje dane ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Generalnego Inspektora Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa).

Realizacja powyższych praw polega na złożeniu oświadczenia na adres Administratora albo na adres poczty elektronicznej piccolalubartow@onet.pl, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody skutkować może utrudnieniem lub brakiem możliwości realizacji przez Administratora umowy.

Z poważaniem
Jacek Powałka